سازه پارچه ای - پارکینگ چادری - سقف پارکینگ پارچه ای

پارکینگ چادری ورودی فرودگاه دالاس در سال 2004 طراحی و در سال 2005 ساخته شد. این سقف چادری در ورودی جدید ترمینال D این فرودگاه در کنار پارکینگ قبلی آن ساخته شده است. استفاده از سازه های چادری با کاربری پارکینگ پارچه ای در بین کاربری های دیگر آن از طرفداران بیشتری برخوردار است. ایجاد فرمهای مختلف برای سقف پارکینگ پارچه ای این قدرت را به طراح می دهد که با توجه به مکان ساخت پارکینگ پارچه ای طرح متناسب از لحاظ معماری و مباحث زیبایی شناختی را انتخاب نماید. ابعاد این سایبان چادری برابر با 87 متر در امتداد ترمینال فرودگاه و عرض تقریبی 52 متر می باشد که مساحت کلی این سقف چادری برابر با 3300 مترمربع خواهد بود. سازه پارچه ای این پارکینگ چادری از پارچه فایبرگلاس با پوشش تفلون ساخته شده است. این سقف پارکینگ پارچه ای از 9 دهانه مجزا به عرض تقریبی 9 متر تشکیل شده است که در قسمت متصل به ورودی ترمینال از طرح پرنده استفاده شده است. کل مجموعه این سقف چادری توسط کابل های کششی به ساختمان ترمینال متصل شده است. بارهای اعمال شده در مراحل طراحی این پارکینگ چادری شامل بار برف و بار باد بوده است که وزن برف در محاسبات توسط کابل های کششی با مقاومت بالا تحمل شده و همچنین رفتار دینامیکی ای پارکینگ پارچه ای تحت بار باد توسط آزمایش تونل باد به طور کامل بررسی شده است تا اطمینان کافی از عملکرد مناسب سایبان چادری در شرایط نامناسب جوی ایجاد شود. طول دوره بهره برداری برای این سقف پارکینگ چادری در مراحل طراحی برابر 15 سال در نظر گرفته شده است که نشان از دائمی بودن این سقف پارچه ای دارد.

استفاده از طرح زین اسبی در سازه پارچه ای علی الخصوص در مساحت های بالا بسیار مفید و راهگشاست و سایر فرمهای سازه چادری از لحاظ زیبایی شناختی و اصول انتقال نیرو در سازه های پوسته ای و اسکلت فلزی کارایی و بهره وری فرم زین اسبی را ندارد. فرم خیمه چادری نیز این امکان را برای پوشش سطوح وسیع را دارد ولی وجود ستون میانی از نظر جانمایی و کاربری پارکینگ پارچه ای طراح را با محدودیتهایی مواجه خواهد کرد.

 

                                                                       نمای کناری از سایبان پارچه ای

 

                                                                    نمای بالا از سقف پارچه ای

 

                                                                    نمای از زیر  سایبان چادری

 

جهت بازدید از سایر محصولات شرکت سازه چادری کاوشکام  لینک های زیر را دنبال نمایید:

آلاچیق چادری          سقف رستوران          سقف کافی شاپ             روف گاردن