سقف پارچه ای - سایبان چادری - سازه کششی - سقف چادری استادیوم

این سایبان چادری به عنوان پوشش سقف پارچه ای قسمت تماشاگران VIP در استادیوم اختصاصی باشگاه کولوکولوی شیلی ساخته شده است. این سازه چادری جایگزین سقف فلزی قدیمی مجموعه که در شرایط نامناسبی نیز قرار داشت شده است. پروژه جایگزینی سقف چادری به عنوان بخشی از مراحل کلی نوسازی این استادیوم در دستور کار مسئولان باشگاه قرار گرفت. طراحی و اجرای این سازه چادری از دو نظر با دشواریهایی همراه بود. یکی وجود تیرها و ستونهای با شکلهای ناهمگون با ماهیت سازه های چادری که در ساخت آن دست و پاگیر می نمودند و همچنین برای تخلیه آب باران باید چاره ای اندیشیده می شد و از جهت دیگر همخوانی سایبان چادری جدید با سازه قدیمی به عنوان بخشی از نمای استادیوم از لحاظ زیبایی شناختی بسیار اهمیت داشت. سازه چادری ( سازه فلزی و سازه پارچه ای ) مذکور به طور کامل در لیما پایتخت پرو ساخته شد. طراحی سقف پارچه ای طوری انجام شد که سیستم سازه چادری به طور کامل بدون کابل های مهاری باشد و سازه مذکور تنها توسط بولتهای مقاومت بالا به تیرهای موجود پیچ شوند. نتیجه نهایی کار بسیار موفقیت آمیز بود و تمام خواسته های کارفرما از یک سازه پارچه ای با کاربری سقف استادیوم تامین گشت. این اولین سقف چادری اجرا شده توسط شرکت سیدلسا در شیلی بود که به دنبال آن سه ورزشگاه دیگر با سطح تحت پوشش تا 23000 متر مربع نیز به پیروی از آن اقدام به بازسازی سقف استادیوم های خود نمودند. مجموعه های ورزشی بیشتری نیز در حال طراحی برای اجرای سایبان چادری مشابه برای پوشش جایگاه تماشاگران خود هستند.

کاربری سازه های پارچه ای به عنوان سازه های که هم از لحاظ زیبایی شناختی و هنر معماری و هم مبحث اقتصادی برتریهای ویژه ای نسبت به مصالح و شیوه های رایج ساخت و ساز دارد از طرفداران بیشتری در سالهای اخیر برخوردار بوده است به طوریکه در اکثر سازه های شناخته شده در سطح دنیا رد پایی از سازه های چادری دیده می شود.

 

                                          نمای بالا از سقف پارچه ای  بخش تماشاگران استادیم

                                  نمای روبرو از سایبان چادری  بخش تماشاگران استادیم

 

                                            نمای کلی از استادیوم با سایبان چادری

 

از پروژه های جدید اجرا شده توسط سازه چادری کاوشکام در صفحات زیر دیدن نمایید:

پارکینگ چادری       روف گاردن         آلاچیق چادری        آلاچیق ساحلی         آلاچیق پارک           سقف رستوران