سایبان چادری عابرین - سقف پارچه ای - آلاچیق چادری وارونه

سازه چادری فوق با کاربری معبر به طول 150 متر از ورودی مرکز تفریحی AEG در لندن ساخته شده است. این سایبان چادری برای عبور میهمانان VIP طراحی و اجرا شد به طوریکه بیشترین محافظت در مقابل شرایط جوی مانند بارش باران و باد را داشته باشد. طراحی این سقف چادری زیبا طوری انجام شده است که حس فضای خصوصی را برای میمانان ویژه در بر داشته باشد. تقارن و قوسهای زیبا در این سازه پارچه ای از لحاظ بصری زیبایی خاصی به این گذرگاه و محل عبور پیاده ها داده است. نورپردازی اضافه شده به این سایبان پارچه ای نیز سهم بسزایی در منحصر به فرد کردن آن داشته است. دو آلاچیق چادری وارونه نیز در ابتدا و انتهای این سقف پارچه ای زیبا در محل رسیدن عابرین به مقصد و ورودی این سازه چادری قرار دارند. سازه پارچه ای کششی انتخابی قطعی از نظر طراحی برای مجموعه بود که نه تنها از نظر زیبایی و شکل زیبای آن بسیار مورد توجه است بلکه هماهنگی آن با محیط اطراف از امتیازات ویژه آن می باشد.

دهانه های بزرگ در هر دو انتهای این سقف چادری به دلیل امکان دسترسی وسایل نقلیه در مواقع ضروری از چلشهای بزرگ ولی غیر قابل صرف نظر کردن آن بود. همچنین ترکیب این سایبان چادری با سازه های پیرامون آن از ویژگیهای مهم آن است.

 

                                                                       نمای از پایین سقف چادری

 

                                         نمای زیبا با نورپردازی سایبان پارچه ای

 

 

محصولات و پروژه های انجام شده توسط شرکت سازه چادری کاوشکام را در صفحات زیر دنبال نمایید:

سقف چادری        سقف رستوران       سایبان چادری           پارکینگ چادری        آلاچیق چادری