سازه چادری با هدف ساخت سقف پارکینگ پارچه ای

در شهر لینز اتریش و در فرودگاه این شهر جهت ساخت سقف پارکینگ این فرودگاه از یک سایبان پارچه ای بسیار زیبا استفاده شده است. از آنجا که سازه های چادری - سازه های پارچه ای علاوه بر ایجاد سقف پارچه ای تاثیر زیادی در زیبا سازی محوطه دارد  ساخت این سایبان چادری با کاربری پارکینگ پارچه ای مورد توجه و انتخاب برای ساخت قرار گرفت. این پارکینگ در فرودگاه این شهر ساخته شده است.این پارکینگ چادری  برای آسایش مسافرین این فرودگاه نصب گردیده است. این پارکینگ پارچه ای  زیبا از ترکیب و اتصال 15 آلاچیق چادری وارونه ساخته شده است به مساحت کلی 1200 متر مربع ساخته شده است. شکل خاص آلاچیق پارچه ای وارونه مخصوصا در حالت پیوسته این فرم را بسیار ایده آل جهت ساخت سقف پارکینگ چادری می کند چون نزولات جوی به ستونهای میانی منتقل شده و آلایندههای ایجاد شده توسط اتومبیل ها از اطراف به سادگی تهویه می شود. امکان نشستن برف بر روی سایبان چادری ( سازه چادری ) نیز با توجه به شیب زیاد آلاچیق پارچه ای بسیار کم است که همین مساله تاثیر بسزایی در سبک سازی سازه داشته است.

فرمهای دیگر نیز جهت ساخت سقف پارکینگ چادری  رایج  هستند شامل استفاده از چند آلاچیق ساحلی طرح سان شید - آلاچیق پارک  و همچنین فرم کایت

 

           

 

سایر محصولات مشابه شرکت سازه چادری کاوشکام را در صفحات زیر دنبال نمایید:

 آلاچیق پارچه ای      پارکینگ پارچه ای     سقف پارکینگ      آلاچیق ساحلی      آلاچیق پارکی      سقف پارچه ای      سایبان پارچه ای