پارکینگ چادری - پارکینگ پارچه ای در ورشو لهستان

در زمان ساخت پایانه مسافربری ورشو در لهستان این شهر در حال آماده سازی زیرساختهای خود جهت گسترش صنعت گردشگری بود. از آنجا که سازه های چادری - سازه های پارچه ای با توجه به امتیازات منحصر بفرد معماری،  می توانند نقش مهمی در اجرای این هدف بازی کنند ساخت یک سایبان چادری با کاربری پارکینگ پارچه ای در دستور کار مسئولین شهری قرار گرفت. این پارکینگ چادری درست در مجاورت ایستگاه راه آهن ورشو قرار دارد و به استادیوم ملی شهر نیز نزدیک است. این پایانه مسافربری ( پارکینگ چادری ) حمل ونقل و جابجایی مسافران مابین اتوبوسها و قطارهای برون شهری و درون شهری و رفت آمد به مرکز شهر و فرودگاه چوپین را تسهیل می نماید. این پارکینگ پارچه ای ( ترمینال مسافربری ) دارای 5 کوریدور با 12 ایستگاه می  باشد که کل این محوطه توسط سقف پارچه ای ( سقف چادری ) پوشش داده شده است. همچنین زیر این سقف چادری ایسگاهی جهت پارکینگ دوچرخه ها در نظر گرفته شده است. ایده ساخت این سازه چادری از آنجا آغاز شد که طراح آن در نظر داشت که سیستم سقف این پارکینگ با استادیوم ملی در ورشو مشابه باشند و از آنجا که در استادیوم ورشو از یک سیستم سقف پارچه ای استفاده شده بود بنابراین در این پایانه نیز از یک سایبان چادری بهره گرفته شد. علی رغم انگیزه معماری در ساخت این سازه پارچه ای باید طراحی مناسب در برابر بارهای وارده به سازه چادری از قبیل بار باد و برف برای چنین سطح وسیعی در نظر گرفته می شد. بنابراین این سقف پارچه ای - سایبان چادری در 5 دهانه  از لحاظ سیستم سازه چادری ساخته شد تا تحت بارهای وارده به صورت مجزا عمل کرده و خطرات ناشی از خرابی به حداقل برسد. همچنین از یک سیستم جمع آوری آب در سقف چادری استفاده شده است تا در طول زمستان و طی بارندگیها کمترین آزار به مسافرین برسد. در هر دهانه از سایبان پارچه ای در دو طرف به طور کامل به سازه فلزی دوخته شده است و در عقب و جلوی پارکینگ چادری توسط کابل های موجود در غلافهای  سازه چادری به طور کامل کشیده می شود که در نهایت تشکیل فرم زین اسبی را برای هر دهانه می دهد. 

استفاده از فرمهای دیگر در یک پارکینگ چادری نیز متداول است شامل استفاده از چند آلاچیق ساحلی - آلاچیق پارک در کنار هم به صورت یک راهرو از آن جمله است.

 

               

محصولات مشابه شرکت سازه چادری کاوشکام را در صفحات زیر مشاهده فرمایید:

  پارکینگ چادری       سقف پارکینگ       سقف پارچه ای       سایبان چادری