سازه چادری نمادین طراحی شده توسط Anish Kapoor

هنرمند هندی Anish Kapoor کارهای هنری زیادی در سرتاسر دنیا انجام داده است اما اروپایی ها به خصوص اهالی لندن او را بیشتر به خاطر سازه پارچه ای Marsays نماش داده شده در سال 2002 می شناسند. این هنرمند بزگ به طور حتم از مهندسین سازه و طراحان سازه پارچه ای بابت طراحی تلفیقی سازه فلزی و سازه چادری قدردانی خواهد کرد.

هرچند این سازه چادری به صورت نمادین و به طور موقت جهت یک نمایشگاه خاص ساخته و نصب شد ولی اکثر سایبانهای پارچه ای به صورت دائمی ساخته شده و مورد استفاده قرار میگیرند.

وزن فلزی این کار حدود 43 تن و سازه پارچه ای آن حدود 8 تن می باشد. 32 کابل کششی تغییر مکانهای طولی جابجایی های این سازه چادری عظیم را در مقابل نیروی باد کنترل می کند.

اصولا همه سازه های چادری به منظور کاربرد به عنوان یک سایبان پارچه ای ساخته نمی شوند. با توجه به خاصیت شکل پذیری زیاد سازه های پارچه ای استفاده از آن به عنوان یک نماد شهری بسیار مرسوم است. گاهی القای مفهومی خاص مانند آنچه در این مقاله اشاره شد نیز می تواند از موارد کاربرد یک سازه چادری باشد.