سایبان پارچه ای ( سازه چادری ) فرودگاه Auckland

هرگونه سرویس و محصولی که مورد استفاده در یک فرودگاه قرار می گیرد باید ماکزیمم یفیت و بهره وری را دارا باشد. چون راحتی مسافران و افراد شاغل در فرودگاه در درجه اول اهمیت قرار دارد  از اینرو طرح یک سایبان چادری ( سقف پارچه ای ) در دستور کار قرار گرفت تا محوطه جلوی سالن فرودگاه را پوشش دهد. شرکت Structurflex سایبان چادری کششی را جهت آسایش مسافرینی که از وسایل نقلیه جلوی فرودگاه پیاده می شوند طراحی و در مدت زمان محدودی اجرا کرد. 

کاربری سازه های چادری بر اساس محل نصب آن تعیین می شود. این سازه های پارچه ای پرکاربرد برای هر منظوری از هنرهای تجسمی گرفته تا پارکینگ پارچه ای ( سقف پارکینگ چادری ) یا آلاچیق پارچه ای در پشت بامها به عنوان روف گاردن مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

جهت بازدید از محصولات مشابه شرکت سازه چادری کاوشکام از صفحات زیر دیدن فرمایید:

  آلاچیق پارچه ای      پارکینگ چادری      آلاچیق ساحلی      آلاچیق پارکی       سقف پارچه ای      سایبان چادری