سایبان چادری صحرایی با حس فضای مسقف

یکی از مواردی که غالبا به عنوان ایراد در سازه های چادری متداول مطح می شود غیر ایزوله بودن ( باز بودن پیرامون سایبان پارچه ای ) آن است. شرکت Structurflex اخیرا از یکی از سازه های چادری ایزوله خود در زمین گلف Indian Wells رونمایی کرده است. با وجود محدودیتهای بسیار در زمان و مکان که در ساخت این سقف پارچه ای ( سقف چادری ) نتیجه کار بسیار درخشان است. سازه پارچه ای ساخته شده علاوه بر القای حس یک سایبان چادری صحرایی به کاربر، به عنوان سالن کنفرانس محصور مورد استفاده قرار می گیرد. قابلیت نورپردازی این سازه های چادری برتری آنها را نسبت به سازه های متداول غیر قابل انکار می کند.

 

 

جهت بازدید از محصولات مشابه شرکت سازه چادری کاوشکام از صفحات زیر دیدن فرمایید:

آلاچیق چادری       آلاچیق پارکی    سقف چادری      سایبان چادری