آلاچیق‌های پارچه ای ( آلاچیق‌های چادری) پیوسته

سایبان پارچه ای متشکل ازتعدادی  آلاچیق پارچه ای به هم پیوسته در منطقه تاریخی Suffolk در انگلیس در حال ساخت می باشد. آلاچیق های چادری بعد از نصب با ایجاد سایه ای دلنشین به عنوان آلاچیق ساحلی مورد استفاده قرار می گیرند. هر آلاچیق پارچه ای 50 متر مربع را پوشش می دهد و در مجموع سایبان پارچه ای مساحت 300 متر مربع خواهد داشت.

جهت بازدید از محصولات مشابه شرکت سازه چادری کاوشکام از صفحات زیر دیدن فرمایید:

آلاچیق چادری     پارکینگ چادری     آلاچیق ساحلی      سقف پارچه ای     سایبان پارچه ای