سازه‌های چادری - آلاچیق چادری - سایبان چادری

در شهر بروکسل بلژیک مدیران مدرسه برکندل به منظور محافظت کودکان در حال تحصیل در آنجا در مقابل بارش باران و وزش باد ثصمیم به ساخت یک مجموعه سازه های چادری ترکیبی شامل فرمهای آلاچیق چادری و زین اسبی یا کایت گرفتند. علاوه بر استفاده از مزیت ایجاد سایه خاصیت المانی این سازه پارچه ای نیز مد نظر سازنگان آن بود. به منظور پوشش محل عبور عابرین در یکی از کوریدورهای این مکان از یک سازه چادری کششی نواری شکل استفاده شده است که بدون ساخت استراکچر جدیدی تنها به ستونهای بتنی موجود اتصال یافته اند. استفاده از استراکچر نگه دارنده متناسب با معماری محل از ویژگیهای این سقف چادری بوده که موجب همخوانی و همگونی آن با مکان محل نصب گردیده است. استفاده از فرم آلاچیق چادری در مکانهای وسیعتر این مدرسه سطح سایه انداز برای بازی و فعالیتهای دانش آموزان را فراهم می کند. برای برپای بخش آلاچیق چادری از یک ستون فولادی با پایه مفصلی استفاده شده که تعادل آن توسط نیروهای پیش تنیدگی موجود در سازه پارچه ای تامین می گردد. مجموع مساحت تحت پوشش این سایبان چادری شامل قسمت آلاچیق پارچه ای و نواری برابر با 245 متر مربع بوده که در طول 48 متر و ماکزیمم عرض 12 متر اجرا گردیده است. بیشترین ارتفاع این سازه چادری کششی برابر با 5.5 متر بوده که در بخش آلاچیقی آن واقع شده است. از دیگر ویژگیهای این سایبان چادری انعطاف در فرم آن در از پیش روبر داشتن موانع موجود در مسیر آن است به طوریکه با استفاده از کابلهای پیش تنیدگی پیرامونی و ایجاد قوسهای با شعاعهای متفاوت در غلاف پیرامونی در مسیر سازه چادری از برخورد با درخت ها و سایر موانع جلوگیری به عمل آمده است. استفاده از رنگ سفید در سازه های چادری موجب آزادی عمل مهندسین در طراحی نورپردازی برای استفاده از خواص دکوراتیو سازه های پارچه ای خواهد شد. در این سازه پارچه ای نیز مانند بسیاری دیگر از سازه های چادری از پارچه نوع PE-PVC-PVDF استفاده گردیده که دارای عملکرد مناسبی در برابر بارهای وارده و تابش نور خورشید دارند.

 

           

               ترکیب فرمهای مختلف سازه چادری با کاربریهای متفاوت                                           انعطاف سازه های چادری در فرم های مختلف

 

 

 

پروژه های مشابه اجرا شده توسط سازه چادری کاوشکام را در صفحات زیر دنبال نمایید:

آلاچیق ساحلی        آلاچیق پارک             سایبان ماشین           سقف رستوران            پارکینگ چادری