سازه چادری کششی - سازه پارچه ای - سقف چادری

پیمانکار این ساختمان یک سازه چادری با ابعاد وسیع را برای مجموعه ورزشی با طراحی معماری ویژه از نظر مباحث زیبایی شناختی ساخت. این سازه پارچه ای در سال 2002 و در منطقه رویان فرانسه به اتمام رسیده است. این مجموعه ورزشی از دو ناحیه تشکیل شده است. یکی ناحیه پشتی که شامل بخش عمومی می شود و دیگری ناحیه جلویی مجموعه ورزشی که شامل بخش مشتریان خصوصی است. طراحی سقف چادری بخش عمومی به ترتیب زیر است: آرکهای جایگزین تک قوسی و آرکهای دو قوسی که پایداری سازه چادری را تامین می کند. آرکها دارای ارتفاع های متفاوت از 14 متر در ناحیه ای به نام قارچ تا ارتفاع 24 متر در سایبان ورودی هستند. مساحت تحت پوشش سازه چادری کششی در این ناحیه شامل 24 چشمه مجزای سازه پارچه ای است که در مجموع 8500 مترمربع می باشد. پارچه مورد استفاده در این سایبان چادری از نوع پارچه های پلی استری با پوشش پی وی سی با وزن 1350 گرم در هر متر مربع بوده که توسط لایه PVDF بیرونی تقویت شده است. این پارچه دارای طبقه بندی M2 در مقابل آتش سوزی است. هرکدام از این چشمه های سایبان پارچه ای به طور متوسط از 19 قطعه پارچه ای تشکیل شده است که توسط روشهای دقیق فرم فایندینگ محاسبه گشته اند.به منظور اتصال این قطعات سازه کششی به یکدیگر از روش جوش فرکانس بالا با عرض اتصال 40 میلیمتراستفاده گردیده که از نقطه نظر آب بندی محل اتصال مورد اطمینان کامل می باشد. به منظور نصب هر کدام از چشمه های این سازه چادری در محل از یک تیم 6 نفره به مدت دو روز استفاده شده است. در ناحیه جلویی و اختصاصی این سقف پارچه ای از یک سایبان چادری دو لایه استفاده شده که مابین این دو لایه با دمیدن جریان هوا امکان تامین دمای مناسب در زیر سازه چادری و روی فضای استخر فراهم می شود. لایه های بیرونی و داخلی این سایبان استخر از سازه های چادری متفاوتی استفاده شده است. در لایه بیرونی از پارچه پیش تنیده Ferrari 1202 با وزن 1250 گرم در مترمربع و با استاندارد آتش سوزی M2 استفاده شده و در لایه داخلی از Ferrari 501  با وزن 650 گرم در هر مترمربع با استاندارد آتش سوزی M1 استفاده شده است. لایه بیرونی سازه چادری به مساحت 5500 متر مربع و لایه داخلی به مساحت 5000 متر مربع می باشد. به منظور نصب هر چشمه از این بخش یک تیم نصاب 4 نفره به مدت سه روز زمان صرف نمودند.

 

                      ورودی مجموعه ورزش در بخش عمومی سازه چادری کششی

 

                   بخش اختصاصی مجموعه ورزشی و سازه چادری دو لایه

 

 

به منظور استفاده از مطالب مشابه در وبسایت سازه چادری کاوشکام از صفحات زیر بازدید نمایید:

آلاچیق ساحلی      آلاچیق پارک        آلاچیق چادری           خیمه چادری