سازه چادری - سازه پارچه ای - سایبان چادری متحرک

در منطقه تاریخی به نام کازینیا در لهستان یک سقف آمفی تئاتر با سیستم سازه پارچه ای بنا شده است. این سقف آمفی تئاتر شامل دو بخش مجزا می باشد. سایبان چادری ثابت بر روی صحنه اصلی آمفی تئاتر و سایبان چادری متحرک که به عنوان سقف جایگاه تماشاگران ساخته شده است. محدوده تحت پوشش سایبان چادری متحرک به مساحت 2700 مترمربع بوده و سازه چادری ثابت مساحت 1500 مترمربع را پوشش می دهد. بخش سایبان چادری متحرک تنها در تابستان مورد استفاده قرار میگیرد و توانایی حمل بار برف را نخواهد داشت اما در قسمت سقف چادری ثابت طراحی آن به گونه ای بوده است تا توانایی تحمل بار برف معادل 180 کیلوگرم در هر متر مربع از سقف پارچه ای را داشته باشد. دهانه کابلهای کششی در قسمت سقف چادری روی صحنه نمایش برابر با 35 متر و بر روی سقف چادری جایگاه تماشاگران برابر با 55 متر می باشد. استراکچر فلزی این مجموعه شامل دو گروه ستون یکی پشت صحنه آمفی تئاتر و دیگری پشت جایگاه تماشاگران و یک قاب میانی که توسط کابلهای کششی متعلدل می شود و دارای مکانی برای نگهداری سایبان چادری متحرک در هنگام جمع شدن آن در زمستان است. طرح معماری و محاسبات فنی این سقف پارچه ای متحرک با الهام از سقف چادری استادیوم های فرانکفورت و استادیوم ملی ورشو در لهستان انجام شده است. ویژگی منحصر بفرد سازه پارچه ای  کازینیا این است که سایبان متحرک آن بر روی یک سیستم بسته ساخته نشده است. کابلهای پیرامونی سایبان پارچه ای در مواقع جمع شدن سقف پارچه ای به سمت داخل تغییر مکان می دهند. به منظور ایجاد امکان برای تغییر مکانهای افقی بزرک از مفصلهای با درجه آزادی چرخشی دو طرفه در محل اتصال کابلها به ستونها استفاده شده است.

سیستم متحرک سازه چادری شامل سه بخش می باشد: کشنده کابل، سیستم هیدرولیک و سیستم اتوماسیون و کالیبراسیون. کشنده کابل بر روی یک ستون نصب می شود که کابلهای اصلی سازه چادری نیز بر روی آن نصب شده اند. این سیستم کشنده بر روی سر ستونهای با قابلیت چرخش دو جهته نصب می شوند بنابراین محور کشش بسته به موقعیت کابلهای کشنده در هنگام پیش تنیده کردن سازه چادری به راحتی قابل تغییر خواهد بود. موتور کشنده در این سقف آمفی تئاتر وظیفه کشش کابلهای باز کننده سازه پارچه ای ، پیش تنیدگی نهایی و قفل کردن آن در موقعیت نهایی سقف چادری می باشد. بعد از فقل نهایی سازه پارچه ای در موقعیت آن کلیه سیستمهای هیدرولیک خاموش می شوند. در این زمان سازه پارچه ای در موقعیت نهایی به صورت ثابت باقی خواهد ماند.یک سیستم کنترل و بازرسی اتوماتیک کلیه این فرآیندها از زمان باز شدن سازه چادری تا زمان بسته شدن و کشش نهایی و اتصالات دورانی روی ستونها را در تمام مدت تحت نظر دارد.

 

                     نمای بسیار زیبا از دو قسمت سازه چادری ثابت و متحرک در کنار هم

 

                     نمای روبرو از سایبان پارچه ای ثابت در قسمت صحنه نمایش آمفی تئاتر

 

                              سایبان چادری متحرک سقف آمفی تئاتر در حال باز شدن

 

                   کشنده های کابلها بر روی ستونهای پشت بخش سایبان چادری متحرک

 

 

 

به منظور بازدید از سایر محصولات سازه چادری کاوشکام از صفحات زیر بازدید نمایید:

آلاچیق چادری         سقف پارکینگ            سقف رستوران            آلاچیق ساحلی            سایبان ورودی