سازه چادری - سازه پارچه ای - سقف چادری استادیوم

برای بازیهای کشورهای آفریقایی در نیجریه  مجموعه ورزشی بسیار بزرگی ساخته شد که یک پیست دوچرخه سواری یه طول 250 متر یکی از بخشهای این مجموعه ورزشی بود. سقف این مجموعه توسط سازه چادری با پارچه از نوع PTFE پوشانده شد که ایستایی این سازه پارچه ای توسط 8 ستون اصلی میانی و 16 ستون پیرامونی تامین گردیده است. در روز آخر بازیها طوفانی بزرگ اتفاق افتاد و سقف چادری را به طور کامل از بین برد اما ستونهای اصلی بر سر جای خود باقی مانده و آسیبی ندیدند. بعد از آن تصمیم گرفته شد که سازه چادری مجددا با همان شکل قبلی ساخته شود ولی یک سیستم پوشاننده اضافی برای این سازه پارچه ای در نظر گرفته شود. هدف اصلی در طراحی مجدد این سایبان چادری این بود که ستونهای اصلی سقف پارچه ای دست نخورده باقی بمانند و در حد امکان کابلهای کششی معلق موجود نیز در سر جای خود باشند. طراحی این سازه چادری با ارزیابی شبکه های بزرگ کابلهای کششی برای دستیابی به یک سیستم بهینه به منظور تحمل بارهای وارده آغاز گردید. این محاسبات پیچیده در انتها به یک شبکه هشت وجهی با سختی و باربری مناسب و از نظر شکل مشابه سقف پارچه ای قبلی ختم گردید. هرکدام از این چند وجهی های منتظم از زیرسازه پارچه ای توسط کابلهای کششی حمایت می شوند. برای نصب این سایبان پارچه ای یک مرحله اولیه تعریف گردید به این ترتیب که ابتدا می بایست شبکه کابلی به طور کامل کشیده شده و پیشتنیده گردد و تشکیل یک شبکه پایدار مجزا بدون نصب سایبان چادری را بدهد. پس از اتمام این مرحله قسمتهای مختلف سازه های چادری به نوبت و یکی یکی نصب گردیدند. بعد از نصب هر چشمه  از سازه های پارچه ای که هرکدام به طور جداگانه به فرم استاندارد آلاچیق چادری شبیه هستند عمل پیش تنیدگی توسط کابلهای کششی تا حصول نتیجه مطلوب که دستیابی به توزیع تنش یکنواخت در سطح هر کدام از سازه های جادری است ادامه پیدا کرد و پس از نصب همه سازه های پارچه ای پیش تنیدگی نهایی نیز انجام گردید. مساحت کل این سقف چادری در حدود 10700 متر مربع بوده و با توجه به شبکه کابلی موجود در دسته سازه های چادری دائمی طبقه بندی می شود.

با توجه به وزن پایین سازه پارچه ای امکان استفاده از سیستمهای نوین و پیچیده برای پوشش مساحتهای وسیع مانند آنچه در این مجموعه ورزشی انجام گردید وجود دارد که استفاده از سایر مصالح رایج مانند بتن و فولاد دارای چنین انعطاف پذیری بالایی نیستند که بدون وجود ستونهای زیاد دهانه های بزرگ را تحت پوشش قرار دهند. گذشته از این خواص منحصر بفرد سازه های چادری از نظر مباحث زیبایی شناختی و معماری سازه های پارچه ای در سطح بسیار بالایی قرار میگیرند. ضمن اینکه از بعد صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از نور طبیعی در روشنایی مجموعه ورزشی در عین سرپوشیده بودن آن یکی دیگر از امتیازات این سیستم نوین سازه ای می باشد.

 

                                           طراحی شبکه کابلی پیچیده  سازه پارچه ای

 

                        نصب به نوبت سازه های چادری بر روی شبکه کابلی

 

                 ستونهای پیرامونی سازه چادری و شبکه جمع آوری آبهای سطحی سازه پارچه ای

 

                  نمای بسیار زیبا از سقف چادری پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی

 

 

 

سایر محصولات سازه چادری کاوشکام را در صفحات زیر دنبال نمایید:

سقف پارکینگ       آلاچیق چادری         سقف رستوران        خیمه چادری         سایبان ورودی          آلاچیق پارک           آلاچیق ساحلی