سایبان چادری - سقف پارچه ای برای سقف پارکینگ چادری

پارکینگ چادری  طبقه آخر از پارکینگ طبقاتی ایستگاه راه آهن Montreux در سوئیس مساحت 1700 متر مربع را توسط 12 تیر Tensairity به طول 35 متر پوشش می دهد. در مراحل طراحی این سایبان چادری پس از بررسی های طولانی به این نتیجه ختم گردید که پارچه فایبرگلاس با پوشش سیلیکونی بهترین انتخاب برای سقف چادری آن خواهد بود. این تصمیم به علت عملکرد مناسب این نوع پارچه در مقابل آتش سوزی به معنی عدم گسترش گازهای سمی و خفه کننده و مقاومت مناسب در برابر بارهای وارده و در نهایت خاصیت عبور نور مناسب آن گرفته شد. در این پروژه مهندسین از تیرها به عنوان المان های سبک در کل سقف پارکینگ چادری استفاده کرده اند. این تیرها از جذابیت های خاصی بهره می برند که یکی از آنها میتواند تاثیر آن در نور دریافتی از پارکینگ پارچه ای باشد.

به منظور نصب در محل ابتدا تیرها در کارخانه ساخته شد و سپس توسط قطار به محل حمل گردید. استفاده از راه آهن برای حمل ونقل تیرها به منظور سهولت در جابجایی انتخاب گردید در واقع انتخاب دیگری برای جابجایی تیرهای 35 متری وجود نداشت. جایگذاری این تیرها در محل قرارگیری در سقف پارکینگ چادری توسط جرثقیل و در ساعات نیمه شب انجام شد تا مزاحمتی برای ترافیک روزانه و ازدحام جمعیت ایجاد ننماید. پس از آن قابهای فولادی در محل نصب گردید.

مطالعات و آزمایشهای بسیاری درباره تعیین نوع رفتار سازه های چادری انجام گردید. تستهای نیرویی دو محوره تا بتوان ضریب اطمینان های مناسبی برای اعمال در محاسبات انتخاب نمود. موانعی نیز در سر راه ساخت این سقف پارکینگ پارچه ای وجود داشت که در نهایت راه حل های مناسب برای آن پیدا شد تا بهترین فشار هوا در تیرها به دست آید. این تیرها توسط تجهیزات مخصوص که با دمیدن هوا به داخل آن فشار هوای آن را نیز همواره در یک سطح معین نگه میدارد ساخته می شود.

ممحاسبات استاتیکی نیروهای وارده به سقف پارکینگ چادری به خصوص در مورد تیرهای 35 متری سقف چادری و نشیمنگاه های فولادی متصل به آن توسط نرم افزارهای المان محدود انجام گردید. سازه های چادری مانند این به دلیل نیاز به محاسبات و آنالیزهای کامپیتری بسیار سنگین دارند. از یک طرف به دلیل رفتارهای غیر خطی و جابجایی های زیاد در سایبان پارچه ای و از جهت دیگر به دلیل خواص ناشناخته سیستمهای اینچنینی. محاسبه نیروهای وارد بر تیرهای سایبان چادری می بایست به صورت مرحله ای اعمال گردد تا تغییر رفتار سقف پارچه ای پس از جابجایی ها به درستی محاسبه شود. مرحله اول بارگذاری سقف پارچه ای شامل فشار داخلی هوا در تیرها به سازه چادری است. تغیر مکانها و جابجایی ها پس از بارگذاری مرحله اول مانند شرایط اولیه برای سایبان چادری در مرحله دوم بارگذاری که شامل اعمال بارهای خارجی شامل بار برف و باد می باشد خواهد بود.

                                         تیرهای 35 متری استفاده شده در سقف پارکینگ پارچه ای

 

                                          نمای داخلی از سقف پارکینگ چادری ایستگاه راه آهن

 

                                        نمای بالا از سقف پارکینگ پارچه ای ایستگاه راه آهن

 

 

جهت بازدید از سایر محصولات و پروژه های انجام شده توسط شرکت سازه چادری کاوشکام از صفحات زیر بازدید نمایید:

آلاچیق چادری      آلاچیق ساحلی          آلاچیق پارک        سایبان استخر       سقف رستوران          سایبان ورودی      سقف کافی شاپ